Tours › 2011 › Sarek › All images (313)

Day 1

Kebnats 1
Vakkotavare cottage 1
Ritsem 1
Ritsem 2
Áhkká 1
Áhkká 2
Áhkká 3
M/S Storlule 1
Panorama 1
Boalnotjåhkkå 1
Rainbow 1
Akka cottages 1
Akka cottages 2
Stream 1
Áhkká 4
Bridge 1
Vuojatädno 1
Vuojatädno 2
Fjelds 1
Trail 1
Bridge 2
Fjelds 2
Panorama 2
Gisuris 1
Fjelds 3
Sjnjuvtjudisjåhkå 1
Treparksmötet 1
Campsite 1
Evening 1


Day 2

Sjpietjavjåhkå 1
Sjpietjavjåhkå 2
Áhkká 5
Tent 1
Kisuris cottages 1
Niják 1
Guvtjávrre 1
Gisuris 2
Áhkká 6
Sjpietjavjåhkå 3
Sjpietjavjåhkå 4
Gisuris 3
Skuollávallda 1
Fjelds 1
Skuollávallda 2
Sierggavágge 1
Stream 1
Guohpervágge 1
Panorama 3
Fjelds 2
Låvdakjávrásj 1
Guohpervágge 2
Guohpervágge 3
Guohpervágge 4
Flowers 1
Guohpervágge 5
Campsite 2


Day 3

Guohpervágge 6
Låvdakjåhkå 1
Guohpervágge 7
Guohpervágge 8
Násasjávrre 1
Násasjávrre 2
Fjelds 1
Virihávrre 1
Vásstenjávrre 1
Máhttoajvve 1
Miellädno 1
Fjelds 2
Fjelds 3
Alkavare chapel 1
Gáinájjågåsj 1
Gáinájjågåsj 2
Mining traces 1
Alkavare chapel 2
Álggajávrre 1
Alkavare chapel 3
Alkavare chapel 4
Campsite 3
Boots 2
Kalle 1
Álggajávrre 2
Sun 1


Day 4

Álggavágge 1
Álggavágge 2
Álggajávrre 3
Osier 1
Álggavágge 3
Álggajåhkå 1
Álggajávrre 4
Lánjektjåhkkå 1
Niejdariehpjågåsj 1
Tent 2
Álggavágge 4
Niejdariehpvágge 1
Niejdariehpvágge 2
Niejdariehpvágge 3
Sarvesvágge 1
Ridátjåhkkå 1
Sarvesvágge 2
Sarvesvágge 3
Sarvesvágge 4
Lemming 1
Ridájiegŋa 1
Glacier stream 1
Niejdariehpvágge 4
Sarvesvágge 5
Campsite 4
Campsite 4 again
Sarvesvágge 6


Day 5

Morning 1
Skájdetjåhkkå 1
Luohttotjåhkkå 1
Sun 2
Noajdde 1
Clouds 1
Ryggåsberget 1
Campsite 4 once more
Rainbow 2
Sarvesvágge 7
Rainbow 3
Sarvesvágge 8
Lulep Stuollo 1
Stream 3
Sarvesvágge 9
Ridátjåhkkå 2
Sarvesvágge 10
Reindeer 1
Reindeer 2
Clouds 2
Snow 1
Snow 2
Sarvesvágge 11
Sarvesvágge 12
Ridátjåhkkå 3
Sarvesvágge 13
Luohttoláhko 1
Fjelds 1
Fjelds 2
Lullihatjåhkkå 1
Luohttoláhko 2
Ryggåsberget & Luohttotjåhkkå 1
Luohttoláhko 3
Luohttotjåhkkå 2
Luohttoláhko 4
Luohttoláhko 5
Panorama 4
Kalle 2
Lullihatjåhkkå 2
Bálgatjiegŋa 1
Bálgatjåhkå 1
Sájtaristjåhkkå & Loametjåhkkå 1
Glacier stream 2
Bálgatjåhkå 2
Luohttoláhko 6
Fjelds 3
Njoatsosvágge 1
Campsite 5
Campsite 5 again
Snow 3
Njoatsosvágge 2
Tarn 1
Panorama 5
Máŋgitjårro 1
Njoatsosvágge 3
Campsite 5 with wall
Moon 1
Ryggåsberget 2
Moon 2
Evening 1
Panorama 6


Day 6

Panorama 7
Njoatsosvágge 4
Campsite (other)
Panorama 8
Fjelds 1
Goabrek 1
Njoatsosvágge 5
Panorama 9
Bårddetjåhkkå 1
Fjelds 2
Ruopsokjåhkå 1
Ravine 1
Ravine 2
Stream 4
Ruopsokjåhkå 2
Ravine 3
Ravine 4
Njoatsosvágge 6
Njoatsosvágge 7
Fjelds 3
Fjelds 4
Tjievrra 1
Gállakvárre 1
Sähkok 1
Tjievrra 2
Fjelds 5
Tjievrajávrre 1
Fjelds 6
Boarektjåhkkå 1
Pårek plain 1
Fjelds 7
Campsite 6
Campsite 6 again
Flower 1
Flower 2
Moon 3
Bårddetjåhkkå 2
Moon 4


Day 7

Sähkokjåhkå 1
Campsite 6 revisited
Clouds 1
Sakkat 1
Stones 1
Fjelds 1
Tjievrajávrátja 1
Låptåtjåhkkå 1
Fjelds 2
Fjelds 3
Ridge 1
Pårtetjåkkå observatory 1
Pårtetjåkkå observatory 2
Clouds 2
Pårtetjåkkå observatory 3
Bårddejiegŋa 1
Bårddejiegŋa 2
Pårtetjåkkå observatory 4
Weasel 1
Weasel 2
Clouds 3
Bårddejiegŋa 3
Boarektjåhkkå 2
Fjelds 4
Weather station 1
Bårddejiegŋa 4
Peaks 1
Tjågŋårisjiegŋa 1
Skierffe 1
Boarektjåhkkå 3
Ähpár 1
Fjelds 5
Fjelds 6
Bálgattjåhkkå 1
Kerstin 1
Fjelds 7
Fjelds 8
Pårtetjåkkå observatory 5
Pårtetjåkkå observatory 6
Peaks 2
Fjelds 9
Ähpár 2
Sulidälbmá 1
Panorama 10
Pårek plain 2
Tjievrajávrátja 2
Tjievrajávrátja 3
Campsite 6 once more
Weasel 3
Weasel 4
Weasel 5
Evening 1


Day 8

Campsite 6 one last time
Clouds 6
Lemming 2
Snow bridge 1
Tjievrrajávrre 2
Pårtetjåkkå observatory 7
Panorama 11
Fjelds 1
Tjievrrajávrre 3
Boarektjåhkkå 4
Fjelds 2
Tjoares 1
Pårek plain 3
Harebells 1
Stuor Jierttá 1
Osier 1
Reindeer 3
Reindeer 4
Fjelds 3
Gállakvárre 2
Boarektjåhkkå 5
Pårek plain 4
Fjelds 4
Path 1
Stuor Jierttá 2
Sign 1


Day 14

Pårek hut 1
Ford 1
Ford 2
Ford 3
Gállakvárre 3
Fjelds 1
Fjelds 2
Fjelds 3
Lulep Várddo 1
Forest 1
Stuor Dáhtá 1
Mire 1
Gájmak 1
Sign 2
Njáhkájåhkå 1
Bridge 3
Mushroom 1
Trail 1
Tingstallstenen 1
Trail 2
Trail 3
Trail 4
Gamajåhkå 1
Kvikkjokk fjeld station 1
Kvikkjokk fjeld station 2
Companions 1
Should you want to use any of these images, drop me a line and explain how and why.
×

 

Back to top  ⇑